Bếp trưởng (Phú Thọ)

CITIBEER Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thiết lập và giám sát việc thực hiện quy trình, quy định chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm cao nhất có thể.
  • Đưa ra các hướng dẫn thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhà hàng trong chuỗi.
  • Chuẩn hóa hoạt động bếp của hệ thống.
  • Chủ động trong việc cải tiến sản phẩm cũ và phát triển mới.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển