Chuyên viên cao cấp Hoạch định & Chính sách Nhân sự

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Total Rewards: (80%)
- Dự thảo các quy định, chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ nhằm tuân thủ pháp luật lao động và các quy định liên quan; 
- Tổ chức công tác truyền thông, hướng dẫn thực hiện quy định chính sách; thu thập ý kiến điều chỉnh / bổ sung nếu cần;
- Thực thi và tổ chức đánh giá việc tuân thủ quy định nhân sự và Luật lao động tại Vùng và HO;
- Tham gia tư vấn và giải quyết các quan hệ lao động phức tạp;
- Tham gia phân tích và đánh giá dữ liệu nội bộ về tổng chế độ đãi ngộ, tổ chức thu thập thông tin/ thực hiện các khảo sát so sánh với thị trường mục tiêu;
- Thực hiện các khảo sát mức độ hài lòng của CBNV mảng chế độ chính sách, nghiên cứu phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và giữ chân nhân sự;
- Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị nhân sự trong mảng phụ trách đảm bảo được cập nhật đầy đủ, kịp thời phục vụ các quyết định của Lãnh đạo    
- Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao và không trái với quy định của pháp luật.   
2. Dự án phần mềm nhân sự (20%)
- Tham gia hỗ trợ xây dựng hệ thống phần mềm nhân sự với các phân hệ quản trị giai đoạn tiếp theo.

* YÊU CẦU 

Yêu cầu về kỹ năng - chuyên môn
- Kiến thức, kinh nghiệm về C&B, total rewards; 
- Hiểu biết sâu sắc về pháp luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN và thực tiễn công tác nhân sự hiện hành;
-  Kỹ năng phân tích, thực hiện công việc chi tiết, 
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý và báo cáo
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Quản lý/Trưởng nhóm chính sách nhân sự / CnB hoặc tương đương tại các doanh nghiệp có quy mô từ 1000 nhân viên trở lên

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển