Chuyên viên cao cấp Thiết kế

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

•       Khảo sát hiện trạng, nhận thông tin các phòng ban 

•       Đề xuất ý tưởng thiết kế 3D và các xu hướng thiết kế cho R&D (ưu tiên hàng đầu) 

•       Đề xuất giải pháp 2D cơ bản 

•       Chủ trì thiết kế và quản lý bản vẽ thi công, giám sát tác giả 

•       Tham gia nghiệm thu và phối hợp các phòng ban

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH 

•       Báo cáo trực tiếp Trưởng nhóm thiết kế 

•       Khảo sát hiện trạng, nhận thông tin các phòng ban 

•       Đề xuất ý tưởng thiết kế và quản lý chính dự án 

•       Triển khai bản vẽ mỹ thuật và kỹ thuật R&D: 3D và 2D cơ bản 

•       Chủ trì thiết kế và quản lý bản vẽ thi công, giám sát tác giả dưới sự quản lý của trưởng nhóm 

•       Tham gia nghiệm thu và phối hợp các phòng ban 

3. NHIỆM VỤ CHI TIẾT 

•       Bạn sẽ tiến hành các cuộc khảo sát toàn diện để đánh giá hiện trạng của các dự án và thu thập thông tin cần thiết từ các bộ phận khác nhau 

•       Vai trò của bạn sẽ liên quan đến việc tạo và trình bày các ý tưởng và đề xuất thiết kế sáng tạo để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng dự án 

•       Trong giai đoạn Nghiên cứu và Phát triển (R&D), bạn sẽ tích cực tham gia vào việc tạo các bản vẽ nghệ thuật và kỹ thuật 3D và 2D để định hình tầm nhìn của các dự án 

•       Trong suốt dự án, bạn sẽ tích cực tham gia kiểm tra nghiệm thu và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác nhau để đảm bảo quá trình thực hiện dự án diễn ra suôn sẻ dưới sự giám sát của trưởng nhóm

4. YÊU CẦU

•       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc

•       Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

•       Sáng tạo và chủ động trong công việc.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển