Chuyên viên cao cấp Tiêu chuẩn Vận hành

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Triển khai văn hóa Lean tại Nhà hàng:
- Tham gia triển khai các chiến lược và hợp tác với các quản lý trực tiếp trong việc thúc đẩy văn hóa CI (Cải tiến liên tục) mạnh mẽ và chuẩn hóa hoạt động vận hành nhà hàng
- Xác định các bất cập trong hoạt động vận hành và làm việc với các cấp liên quan để thiết lập và thực hiện các chiến lượng để cải thiện.
- Tổng kết tình hình thực hiện cải tiến của các nhà hàng và tổng hợp các ý kiến nhận xét, đóng góp một cách trung thực, khách quan.
- Thu thập, lưu trữ, báo cáo kết quả thực hiện cải tiến của các nhà hàng (bao gồm: hình ảnh, hồ sơ,…)
- Thu thập các thông tin về các hoạt động có liên quan, truy xuất hệ thống để lấy dữ liệu và phân tích
- Phân tích và triển khai các giải pháp nhanh để mang lại kết quả tức thời trong việc cải tiến
- Theo dõi phản hồi, thực hiện các điều chỉnh phù hợp 
- Cung cấp ý kiến, ý tưởng, phản biện giải pháp để cùng các thành viên khác trong Ban xây dựng chương trình chiến lược và kế hoạch phù hợp
- Tham gia các bước thực hiện dự án khi có vai trò liên quan, ví dụ: phỏng vấn ý kiến, lập kế hoạch, phản biện giải pháp…  
- Nhận diện các rủi ro và xử lý để đảm bảo tiến độ dự án Lean
- Điều chỉnh để xử lý các rào cản phát sinh
- Báo cáo kết quả với Trưởng Ban dự án định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban dự án.
- Quản lý thư viện các Kaizen tại Công ty
- Update các thông tin nổi trội về các cải tiến trên các nền tảng xã hội được yêu cầu.
2. Xây dựng tiêu chuẩn vận hành
- Xây dựng mới các tiêu chuẩn vận hành cho khối nhà hàng
- Đánh giá, điều chỉnh các tiêu chuẩn cho phù hợp với định hướng kinh doanh, thị trường và nguồn lực của công ty
- Tham khảo các mô hình vận hành tiên tiến trên thế giới và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các thay đổi cho hoạt động vận hành tại từng chuỗi nhà hàng của Công ty.

 

YÊU CẦU

1. Kiến thức
- Am hiểu triết lý LEAN/CI và các kỹ thuật để ứng dụng cải tiến như 5S/Kaizen, phân tích tài chính, phân tích đo lường dòng chảy, phân tích quy trình, phân tích thao tác là một lợi thế
- Có kiến thức về vận hành nhà hàng thực phẩm.
2. Kỹ năng mềm: Quan sát và nhìn nhận cải tiến, Tư duy logic/biện luận, Tư duy sáng tạo, Thuyết phục, Làm việc nhóm, Lập và sử dụng mạng lưới quan hệ/quyền lực phi chính thức, Động viên và tự động viên 
3. Thái độ: Tích cực, kiên trì, mềm dẻo, dễ chịu
4. Các yêu cầu khác:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm QA hệ thống nhà hàng ăn uống hoặc làm các cấp bậc quản lý nhà hàng/quản lý vùng trong các nhà hàng ăn uống là một lợi thế.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển