Chuyên viên Hành chính

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Quản lý hồ sơ pháp lý hoạt động Nhà hàng theo danh mục được phân công cho Bộ phận hành chính.

2. Quản lý các dịch vụ bãi xe, bảo vệ.

3. Quản lý hồ sơ bảo hiểm trách nhiệm công cộng, tài sản mọi rủi ro, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

4. Quản lý hồ sơ phòng cháy chữa cháy, huấn luyện An toàn lao động.

5. Quản lý cơ sở hạ tầng trong văn phòng RSC như bàn ghế làm việc, thiết bị phòng họp, khu vực chung, ….; môi trường làm việc như cây xanh, côn trùng, vệ sinh….

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển