Chuyên Viên Kế Toán

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

1. Kế toán doanh thu:
- Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán
- Nắm rõ quy trình vận hành liên quan đến doanh thu và các khoản phải thu
- Kiểm soát doanh thu của toàn bộ Công ty
- Tiến hành đối soát định kỳ với đối tác và các bên liên quan
- Kiểm soát chi phí MKT và giảm trừ theo chương trình
- Theo dõi tuổi nợ theo đối tượng

2. Kế toán thanh toán:
- Nắm rõ quy định thanh toán và quy định về Hóa đơn chứng từ
- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ đảm bảo tuân thủ theo quy trình thanh toán và quy định Thuế
- Lập lệnh thanh toán, hạch toán trên phần mềm kế toán
- Thuyết minh số dư tài khoản ngân hàng và tiền mặt hàng tháng
- Lập kế hoạch và kiểm soát dòng tiền đảm bảo tiến độ thanh toán 
- Giao dịch với ngân hàng 
- Tổ chức sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng tháng

3. Kế toán thuế:
- Nắm vững quy định Thuế hiện hành
- Nắm rõ quy trình vận hành liên quan đến chi phí đảm bảo chi phí được ghi nhận hợp lý hợp lệ
- Kiểm tra chứng từ, tính hợp lệ  và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh công ty con
- Kiểm soát doanh thu, chi phí và Lập báo cáo Kết quả kinh doanh hàng tháng của Công ty con
- Lập báo cáo Thuế và BCTC Công ty con theo quy định hiện hành

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính.
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương về Thuế/Doanh thu/Thanh toán/Hàng tồn kho tại các Công ty quy mô lớn.
- Có kỹ năng lập báo cáo excel với lượng data lớn.
- Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển