Chuyên viên Kế toán

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn thanh toán của Phòng ban, Nhà hàng

- Hạch toán chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu, công nợ, chi phí của nhà hàng

- Đối chiếu, xác nhận công nợ, đối soát chương trình hợp tác của nhà hàng

- Xử lý số liệu cuối tháng để tính giá thành sản phẩm của nhà hàng

- Cài định mức nguyên vật liệu, hàng hóa cho nhà hàng theo nhãn hàng

- Kiểm tra giá thành sản phẩm của nhà hàng theo nhãn hàng

- Đổ các số liệu đính kèm báo cáo P&L

- Lưu trừ hồ sơ tài liệu sau báo cáo

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển