Chuyên viên Kế toán

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Kế toán thuế

a. Mô tả công việc:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn và hồ sơ thanh toán.

- Lập báo cáo Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn cho Tổng công ty và chi nhánh.

- Kiểm tra, rà soát việc khấu trừ và quyết toán thuế TNCN theo quy định.

- Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn chứng từ.

b. Yêu cầu:

- Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán.

- Nắm rõ quy định thanh toán và quy định về Hóa đơn chứng từ.

- Am hiểu luật Thuế hiện hành. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP.

2. Kế toán tài sản

a. Mô tả công việc:

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đầu tư xây dựng cở bản dở dang.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và xây dựng kế hoạch đầu tư mới TSCĐ hữu hình.

- Tham gia công tác kiểm kê Tài sản, công cụ dụng cụ tại nhà hàng.

- Lập bảo cáo kiểm soát, quản lý tài sản.

b. Yêu cầu:

- Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán.

- Nắm rõ quy trình vận hành liên quan đến mua, thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

- Nắm vững thông tư, nghị định quy định về quản lý tài sản, công cụ dụng cụ và quy định về khung khấu hao TSCĐ, CCDC.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP.

3. Kế toán nhà máy (làm việc tại KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức)

a. Mô tả công việc:

- Kiểm tra, giám sát và phản ánh chính xác các giao dịch nhập- xuất kho tại nhà máy.

- Kiểm soát, tập hợp và hạch toán chi phí phát sinh tại nhà máy, tổ sản xuất.

- Tạo tiêu thức phân bổ cho tổ sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất chung.

- Tính giá thành kế hoạch và giá thành thực tế sản phẩm.

- Kiểm soát, phân tích biến động giá thành của sản phẩm.

- Kiểm soát tình trạng sử dụng nguyên vật liệu, vật tư… theo định mức sản phẩm.

- Tham gia kiểm kê nguyên vật liệu, vật tư... và các thành phẩm dở dang tại nhà máy.

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.

- Theo dõi tuổi hàng tồn kho và định kỳ gửi báo cáo cho Giám đốc nhà máy.

b. Yêu cầu:

- Nắm vững chế độ kế toán và phương pháp hạch toán kế toán.

- Nắm rõ quy trình tính giá thành trong đơn vị sản xuất.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán- Tài chính.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên biết sử dụng phần mềm SAP.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển