Chuyên viên Kiểm soát Vận hành (OC Executive)

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

 • Thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ mảng Tài chính theo quy chế hoạt động, quy chế tài chính của công ty và các văn bản pháp luật, Kế toán, Thuế. Đồng thời, thực hiện kiểm soát hoạt động một số Phòng ban khác cũng như hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc thực hiện kiểm soát theo phân công công việc của Trưởng phòng.
 • Thực hiện kiểm tra việc vận hành các quy định, quy trình liên quan đến tài chính tại các outlet theo kế hoạch định kỳ qua checklist, camera system…
 • Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại đơn vị được kiểm soát ngay khi phát hiện các sai phạm để có những đề xuất kiểm soát cho phù hợp (như mở rộng phạm vi,…).
 • Lập biên bản kiểm tra và đề xuất các khuyến nghị trên cơ sở kết quả kiểm tra.
 • Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của lãnh đạo các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị nhằm ngăn chặn các sai phạm có thể lặp lại, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.
 • Hỗ trợ training các quy trình và nội dung trong checklist IC cho nhân viên và quản lý các nhãn mới.
 • Định kỳ báo cáo tuần/tháng/bất thường về hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu của Cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Kỹ năng vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm Rkeeper, CRM
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc
 • Hiểu biết các qui trình qui định liên quan.
 • Các kỹ năng khác: làm việc nhóm, kỹ năng lên kế hoạch,…
 • Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.
 • Có tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ tại các tổ chức, cơ quan có quy mô từ 300 nhân viên trở lên
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương
 • Ưu tiên đã làm việc ở các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống
 • Tính cách: Trung thực, chín chắn, năng động, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu thích công việc, chịu được áp lực, cầu tiến và có định hướng phát triển

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển