Executive Chef

GOLDEN GATE Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thiết lập, đào tạo, duy trì và giám sát đội ngũ nhân sự bếp đảm bảo chất lượng và số lượng trong giờ phục vụ, điều chuyển nhân sự khi cần thiết.
  •  Thiết lập và giám sát việc thực hiện quy trình, quy định chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm cao nhất có thể.
  • Đưa ra các hướng dẫn thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nhà hàng trong chuỗi.
  • Tối ưu hóa hoạt động trong bếp của các nhà hàng theo phong cách Nhật.
  •  Đưa ra các hướng dẫn về văn hóa ẩm thực Nhật, đưa văn hóa ẩm thực Nhật kết hợp với phong cách chuỗi nhà hàng mình đang hoạt động.
  • Chuẩn hóa hoạt động bếp của hệ thống.
  •  Chủ động trong việc cải tiến sản phẩm cũ và phát triển mới.
  •  Hỗ trợ setup nhà hàng mới bao gồm bố trí mặt bằng, chuẩn bị nhân sự hỗ trợ.
  •  Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các phòng ban trong nội bộ công ty và các quản lý trong khu vực nhà hàng.
  • Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật

Yêu cầu:

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc cho bếp Nhật

- Các kỹ năng: 

+ Cắt, xẻ, mổ, trình bày đồ tươi sống

+ Các món nóng trên Teppan

+ Các món khai vị

+ Các món chiên bột Tempura

+ Lẩu Nhật

+ Dessert Nhật

 

 

 

 

 

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển