Giám sát Bếp Nhà hàng Hutong Thanh Hóa

HUTONG Toàn thời gian

Mô tả công việc

(1) Đảm bảo chất lượng.

· Giám sát kế hoạch chuẩn bị sản phẩm theo chart và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca.

· Thực hiện việc giám sát tiếp nhận, bảo quản, lên kế hoạch sử dụng hàng hóa, đảm bảo đủ lượng hàng tồn khi cần thiết, tránh tình trạng thiếu hụt sản phẩm.

· Chịu trách nhiệm về kiểm kê và chi phí của sản phẩm trong bộ phận bếp.

· Giám sát việc triển khai sản phẩm mới để đào tạo nhân viên và góp ý cho quản lý thông qua triển khai hoạt động.

(2) Quản trị nhân lực hiệu quả.

· Thực hiện việc khích lệ, khen thưởng cho nhân viên và đào tạo nhân viên

· Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý.

· Duy trì và tạo điều kiện phát triển đội ngũ nhân sự bếp có trong nhà hàng.

· Phân công ca làm việc cho các nhân viên bếp đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển