Giám sát Đào tạo

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thiết kế các khóa đào tạo về Quản lý vận hành & Thương hiệu cụ thể của các chương trình bộ phận. Tiến hành đào tạo theo kế hoạch đào tạo.

- Thiết kế và cập nhật tài liệu đào tạo khi cần thiết.

- Phát triển và thực hiện các chương trình định hướng tập trung theo mục tiêu của công ty.

- Tiến hành đánh giá đào tạo & quản lý dữ liệu đào tạo. Thúc đẩy tinh thần của nhân viên hiện tại và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Hỗ trợ quản lý hiển thị hình ảnh, phong cách làm việc của nhân viên trong khu vực chịu trách nhiệm

- Phát triển và tối ưu hóa tài liệu đào tạo để sử dụng phù hợp

- Báo cáo định kỳ hoặc không thường xuyên cho các vấn đề liên quan đến trình quản lý hoạt động trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao

- Kết hợp với nhân viên đánh giá định kỳ Quản lý khu vực và đào tạo lại bổ sung.

- Thực hiện các chương trình đào tạo để cải thiện sự hài lòng của khách hàng sau khi nhận được phản hồi và khiếu nại của khách hàng từ Trung tâm dịch vụ khách hàng và báo cáo Người mua hàng bí ẩn.

- Phát triển các khóa đào tạo Quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển