Giám sát nhà hàng (Bắc Ninh)

MANWAH Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Huấn luyện, giám sát nhân viên thực hiện công việc chăm sóc khách hàng.
  • Giải quyết phàn nàn của khách hàng theo đường lối chính sách cả công ty trong ca.
  • Giám sát kế hoạch chuẩn bị sản phẩm theo chart và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca.
  • Thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng và xử lý hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
  • Báo cáo cho quản lý các vấn đề bất thường trong quá trình vận hành và tuân thủ phương hướng xử lý.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển