Hr General

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Giám sát định biên nhân sự

- Giám sát và thực hiện quy trình tuyển dụng và tuyển chọn cho nhà hàng phụ trách

- Chấm công, tính lương cho nhân viên thuộc khối nhà hàng

- Giám sát chi phí nhân sự, đề xuất các chính sách cho nhân viên khối nhà hàng

- Quan hệ lao động: truyền thông chính sách, hoạt động nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Xử lý kỷ luật, thi đua khen thưởng theo đúng quy trình

- Thực hiện khảo sát sự hài lòng của nhân viên

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá năng lực nhân sự

- Lập báo cáo phân tích về nguồn nhân lực tại nhà hàng phụ trách

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có kiến thức về: Tuyển dụng mass, Chấm công, Tính lương, Quan hệ lao động

- Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí HR General hoặc HRBP

- Ưu tiên ứng viên từ ngành FMCG, Retail, F&B, Hospitality

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Giới tính (Gender)  *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển