IT Application Support - Fresher

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ triển khai vận hành phần mềm cho nhà hàng và khối văn phòng thuộc phạm vị phụ trách

- Hỗ trợ vận hành phần mềm cho khối nhà hàng và văn phòng

- Trực hotline IT Application support.

- Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học  chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính... 

- Có khả năng làm việc với cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL

- Có khả năng lập trình một trong các ngôn ngữ PHP, Java, .NET

 

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển