L&D Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

'Mục đích chung : 
- Triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển năng lực cho nhân sự khối văn phòng và Ops Leaders
- Triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa học tập của công ty
Các nhiệm vụ chính:
1. Đào tạo và phát triển
- Tổ chức đào tạo định hướng nhân sự mới của khối văn phòng, Ops Leaders; Hỗ trợ triển khai quy trình hội nhập nhân sự mới
- Tổ chức triển khai các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của nhân viên và quản lý các cấp
- Truyền thông trước, trong, sau đào tạo
2. Văn hóa
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển cộng đồng học tập: online (facebook group, learning management system) và offline (CLB đọc sách, chuỗi sharing v.v.) 
- Hỗ trợ triển khai dự án văn hóa của công ty (G-WOW)

Yêu cầu kinh nghiệm :

- Có kiến thức nền tảng về HR và L&D
- Năng động, nhanh nhẹn, thích ứng nhanh
- Có service mindset, yêu thích và mong muốn phát triển trong nghề L&D
- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt (cả offline & online)
- Kỹ năng sử dụng powerpoint tốt, kỹ năng thiết kế poster/banner cơ bản
- Tiếng Anh khá

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển