Learning & Development Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

1. Đào tạo & phát triển:          
 ● Trực tiếp thực hiện đào tạo định hướng nhân sự mới.        
 ● Triển khai các chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho nhân sự khối văn phòng & Ops Leaders.        
2. Đối tác nhân sự khối văn phòng:          
 ● Tiếp nhận nhân sự mới của khối văn phòng, hỗ trợ quá trình hội nhập & thử việc, theo dõi đánh giá thử việc.        
 ● Tư vấn và hỗ trợ các hoạt động nhân sự: thuyên chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng kỷ luật,…        
 ● Nhận diện, đề xuất các giải pháp tăng cường gắn kết nhân sự khối văn phòng.        
 ● Theo dõi & quản lý các chỉ số hiệu quả công việc của nhân sự các phòng phụ trách.        
 ● Các nhiệm vụ khác được phân công.        

Yêu cầu về kinh nghiệm, chuyên môn:          
 ● Có kinh nghiệm từ 5 năm trong cả mảng nhân sự chung & mảng đào tạo.        
 ● Am hiểu về lĩnh vực đào tạo & phát triển năng lực.        
 ● Nắm vững, hiểu rõ, biết vận dụng quy trình, quy định, chính sách nhân sự. Kiến thức cơ bản về luật lao động ứng dụng (các vấn đề thường gặp)        
 ● Giao tiếp tốt, tạo dựng, phát triển quan hệ công việc tốt. Kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ nhân sự mức senior.  

       
Yêu cầu về năng lực khác:         
 ● Năng động, nhiệt tình, hướng hành động        
 ● Tử tế và chu đáo, đáng tin cậy        
 ● Phẩm chất dịch vụ, hướng khách hàng        

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển