Legal Counsel

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Phối hợp và hỗ trợ thực hiện các công tác Quản trị pháp lý Doanh nghiệp cho Tập đoàn và các Công ty thành viên.
 • Xem xét đánh giá các tài liệu, văn bản, Hợp đồng/ Thỏa thuận để đảm bào tuân thủ Pháp luật và các quy định nội bộ của Tập đoàn.
 • Phối hợp với các đơn vị tư vấn bên ngoài để thực hiện các Dự án M&A, Dự án đầu tư ra nước ngoài …

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Nghiên cứu quy định pháp luật và dự báo các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn cụ thể cho Ban lãnh đạo;
 • Rà soát, soạn thảo và đánh giá rủi ro, tính tuân thủ và tính hợp pháp của các hợp đồng, văn bản giao dịch giữa các Phòng, Ban của Công ty với đối tác, Nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các bên có liên quan khác trên cơ sở quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
 • Giải đáp thắc mắc của các Phòng, Ban liên quan đến những vấn đề pháp lý
 • Kiến nghị, cập nhật cho quản lý cấp trên các sáng kiến, giải pháp thay đổi quy trình, quy định phù hợp với thực tế
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với các đơn vị tư vấn bên ngoài để thực hiện các Dự án M&A, Dự án đầu tư ra nước ngoài
 • Quản lý các dự án liên phòng ban bao gồm: Phối hợp với phòng/ban khác, tổ chức nguồn lực nội bộ để dự án đạt kết quả như mong đợi.

3. YÊU CẦU / CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển