Legal Supervisor

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đàm phám, soạn thảo, thẩm định tính pháp lý các Hợp đồng liên quan đến hoạt động của công ty: Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng thi công, thiết kế, quản lý dự án, Hợp đồng nhượng quyền thương mại, Hợp đồng bảo hiểm…;
- Soạn thảo và xem xét các loại văn bản của công ty: văn bản ủy quyền, các cam kết thỏa thuận...;
- Tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thực thi các hợp đồng;
- Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ dự án Trung tâm thương mại/Nhà ở của cá nhân cho thuê trước khi thương thảo Hợp đồng thuê/ hợp tác kinh doanh. Phân tích rủi ro có thể xảy ra và có ý kiến đề xuất để hạn chế rủi ro trước và sau khi ký hợp đồng;
- Theo dõi hồ sơ pháp lý của các nhà hàng, kịp thời phát hiện những vướng mắc pháp lý và đề xuất biện pháp giải quyết;
- Cập nhật và phân tích các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Nghiên cứu các hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác của Công ty;
- Thu thập các bằng chứng, căn cứ pháp lý, tham gia tranh tụng theo sự phân công của Trưởng bộ phận;
- Soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty bao gồm: thành lập, thay đổi hoạt động kinh doanh, chấm dứt hoạt động, mua điện, nước, phê duyệt phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép treo biển quảng cáo, giấy phép sử dụng bộ đàm…;
- Làm việc với các phòng công chứng để công chứng hợp đồng và các giấy tờ có liên quan;
- Làm việc và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nhà nước liên quan;
- Báo cáo kết quả hoạt động của bộ phận trước Trưởng bộ phận hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Ban giám đốc, Trưởng bộ phận

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển