Nhân viên phục vụ - Aeon Mall Hà Đông

GOLDEN GATE Bán thời gian

Mô tả công việc

GOLDEN GATE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ - AEON MALL HÀ ĐÔNG
                                  NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - PHỤ BẾP – LỄ TÂN – THU NGÂN

Ứng tuyển cực dễ, chỉ bằng 1 trong các cách sau:

1. Điền thông tin cuối trang và click “Ứng tuyển ngay”

2. Gọi điện đến hotline 0974 670066 để đăng ký

3. Nộp hồ sơ trực tiếp tại hệ thống 7 nhà hàng của Golden Gate tại Aeon Mall Hà Đông gồm:

# Isushi

# Kichi Kichi

# Cowboy Jack‘s

# Crystal Jade

# Gogi House

# Sumo BBQ

# ManwahỨng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth) *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Nộp đơn ứng tuyển