[Phú Thọ] Trợ lý Quản lý nhà hàng

CITIBEER Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Quản lý Nhà hàng giám sát và quản lý các công việc tại nhà hàng;

- Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên nhằm đảm bảo đủ nhân sự và hoạt động tốt;

- Kiểm soát theo dõi hàng nhập xuất tồn tại nhà hàng. Kiểm kho và làm báo cáo định kỳ theo tuần, tháng báo cáo các bộ phận liên quan;

- Trực tiếp xử lý các vấn đề tại nhà hàng khi Quản lý nhà hàng vắng mặt;

- Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới;

- Giám sát nhân viên trong nhà hàng thực hiện đúng nội quy quy định của nhà hàng;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý nhà hàng.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển