Planning Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

Nhiệm vụ

 1. Forecast & Demand:
 • Định kỳ hàng tháng, làm việc với các bộ phận kinh doanh (BU/OP) và FC (Finance) để chốt số liệu kế hoạch kinh doanh dự trù cho 4 tháng cho tới 1 năm kế tiếp.
 • Lập công cụ tính toán để từ kế hoạch kinh doanh dự trù của FC/OP/BU đưa ra số liệu dự trù về hàng hóa cần chuẩn bị mua về phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn (1 tháng) và dài hạn (quý/năm).
 • Làm việc với bộ phận Mua hàng (Source) để phản hồi các yêu cầu thay đổi dự trù hàng tuần của các BU/OP nếu có.
 • Phân tích số liệu kế hoạch và thực hiện để đưa ra cảnh báo tới các BU/OP/FC về số liệu dự báo kế hoạch nếu thấy bất hợp lý. Yêu cầu các bộ phận này họp và đưa ra số liệu điều chỉnh kế hoạch để sát thực tể.
 1. Pricing:
 • Tìm hiểu kỹ thị trường hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho việc mua hàng của GGG đặc biệt về nguồn cung, xu hướng giá cả từ đó phân tích xu hướng giá, nguồn cung để đưa ra cảnh báo về rủi ro nguồn cung hoặc biến động giá, dịch bệnh …
 • Phân tích số liệu, nghiên cứu thị trường và đưa ra các đề xuất về trữ hàng hoặc giảm tồn kho, tính toán số lượng và thời điểm mua hàng hợp lý để mua trữ hàng được giá tốt hoặc giải phóng tồn kho…
 • Phối hợp với Kế toán và Mua hàng để hiểu và tính toán được chi phí hàng hóa hạch toán ở các nhà hàng có cơ cấu chi phí ra sao (chi phí lưu kho, chi phí vốn, chi phí vận chuyển …) để tạm tính ra mục tiêu chi phí đầu vào của từng loại nguyên vật liệu
 1.  Make Master Purchasing Order, Master Production Schedule: (MPO/MPS)
 2. Inventory Level Management:
 • Lập công thức tính toán tuổi tồn kho an toàn cho từng loại nguyên vật liệu (tồn kho tối thiểu và tồn kho tối đa) hàng hóa phục vụ cho kinh doanh. Định kỳ phân tích số liệu và đưa ra cảnh báo tới các bộ phận có liên quan về tình trạng tồn kho thiếu hoặc vượt quá mức an toàn cho phép.
 • Phối hợp với các bộ phận từ BU/OP/FC tới Source/Nhà máy để tìm giải pháp xử lý cho nguyên vật liệu có vấn đề về tồn kho (hạn sử dụng, overstock, shortage…)

 

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán
 • Có kiến thức về Chuỗi cung ứng
 • Kỹ năng phân tích tốt.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm tại các vị trí tương đương tại công ty F&B/FMCG.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển