QC Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch check nhà hàng trong phạm vi phân công hàng tháng.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, giám sát việc tuân thủ về Vệ sinh An toàn Thực phẩm, chất lượng món ăn, chất lượng phục vụ và sự hiện diện của các vật phẩm Marketing/chương trình Marketing tại nhà hàng.

- Tìm ra nguyên nhân sự không phù hợp, hỗ trợ nhà hàng để tìm ra kế hoạch hành động cho sự không phù hợp, đào tạo hướng dẫn cho nhà hàng những vấn đề còn tồn tại.

- Giám sát các hành động khắc phục phòng ngừa của nhà hàng.

- Đảm bảo duy trì tiêu chuẩn nguyên vật liệu, sổ kiểm thực và giấy tờ pháp lý tại Nhà hàng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh về nguyên vật liệu/VSATTP/côn trùng/hóa chất/đoàn thanh kiểm tra.

- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo phân công.

2. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Công nghệ sinh học/Quản lý chất lượng.

- Am hiểu thực phẩm, món ăn, VSATTP.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ưu tiên làm trong ngành F&B.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển