Quản lý khu vực ( Area Manager)

GOGI HOUSE Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Nhiệm vụ chính:
  • Theo sát, thực thi việc phát triển kinh doanh của khu vực theo kế hoạch và phát triển các nhà hàng mới.
  • Thúc đẩy và hỗ trợ Ban quản lý nhà hàng trong các vấn đề cụ thể như: Hoạt động kinh doanh và phát triển nhân sự.
  • Đặt ra kế hoạch kinh doanh, nhân sự cụ thể trong khu vực để đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty.
  • Thực hiện việc liên kết giữa các quản lý nhà hàng và các bộ phận liên quan.
  • Chuẩn hóa hình ảnh, hoạt động và chính sách của các nhà hàng trong khu vực đáp ứng theo tiêu chuẩn của hệ thống và định hướng phát triển của công ty.
  • Báo cáo định kì và theo yêu cầu tới Trưởng bộ phận về các vấn đề liên quan tới hoạt động và tình hình kinh doanh trong khu vực.
  • Đề xuất các chương trình marketing để đạt được mục tiêu về lợi nhuận và quảng bá hình ảnh hệ thống.
  • Giám sát việc thực hiện các chương trình marketing tại các nhà hàng trong khu vực đúng theo kế hoạch.
  • Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo các vị trí trong Ban quản lý của các nhà hàng trong khu vực.
  • Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các nhà hàng.
  • Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu và không trái với quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu :
 • Tác phong/ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.
 • Tối thiểu 2 năm tại vị trí quản lý hệ thống nhà hàng tương tự hoặc 3 năm tại vị trí quản lý nhà hàng.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển