Receptionist Cum Admin (Lễ tân Hành chính)

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đón tiếp đối tác, khách mời đến công ty

- Tiếp nhận các cuộc gọi từ bên ngoài như đối tác, nhà cung cấp, ứng viên,...

- Quản lí tài sản chung của công ty

- Đảm bảo các công việc hành chính được thực hiện có hệ thống

- Giao nhận, lưu trữ hồ sơ chứng từ đến các phòng ban liên quan

- Sắp xếp thư gửi của công ty

- Hỗ trợ tổ chức/sắp xếp các sự kiện/hoạt động của công ty       

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển