Chuyên viên Quản trị rủi ro

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia xây dựng các mô hình quản trị rủi ro theo khung quản trị rủi ro COSO, ISO 3100, các thông lệ ngành và thông lệ khác;
- Tham gia xây dựng chiến lược rủi ro, thiết lập khẩu vị rủi ro, các chỉ số đo lường rủi ro;
- Tham gia xây dựng; quản lý và giám sát các chính sách, quy định , quy trình và các công cụ đo lường để quản lý các rủi ro trọng yếu.
- Tham gia đánh giá và rà soát các văn bản và quy trình trước và sau khi ban hành của Công ty;
- Triển khai các công cụ quản trị rủi ro;
- Xây dựng và cập nhập hồ sơ rủi ro của Công ty;
- Đánh giá thực trạng rủi ro và nhận định xu hướng rủi ro, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro;
- Giám sát và cập nhật kịp thời trạng thái rủi ro theo danh mục rủi ro;
- Theo dõi tiến độ khắc phục rủi ro và đánh giá lại rủi ro còn lại;
- Đề xuất biện pháp kiểm soát trạng thái rủi ro trong ngưỡng chấp nhận;
- Lập các báo cáo rủi ro định kỳ và báo cáo đột xuất.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kỹ năng:
- Chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ;
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu;
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
- Khả năng đọc, viết, trao đổi bằng tiếng anh
- Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo World, Excel, PPT;
- Biết sử dụng SQL, Power BI là một lợi thế.
Bằng cấp:
- Bằng đại học kiểm toán, kế toán, kinh tế, tài chính.
- Có chứng chỉ về Quản trị rủi ro là một lợi thế.
Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm quản trị rủi ro;
- Hiểu biết về khung quản trị rủi ro( COSO, ISO 31000), phương pháp luận và các công cụ quản trị rủi ro;
- KIến thức về các loại hình rủi ro và các biện pháp kiểm soát;
- Kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán/ tư vấn rủi ro là một lợi thế.

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển