Sales Executive B2B

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

JOB DESCRIPTION

- Triển khai kinh doanh theo mô hình B2B cho các sản phẩm G-bussiness, booking, voucher, quảng cáo thuộc chuỗi nhà hàng GGG.
- Xây dựng, chăm sóc và duy trì quan hệ nguồn đối tác sẵn có và phát triển nguồn đối tác mới.
- Chủ động tìm kiếm nguồn đối tác mới phù hợp với sản phẩm của Công ty;
- Đảm bảo triển khai theo đúng định hướng và hoàn thành KPI được giao;
- Hô trợ xây dựng và đề xuất ý tưởng kinh doanh phù hợp.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Quản lý trực tiếp

JOB REQUIREMENTS

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kinh doanh và hợp tác đối tác
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán Hợp đồng
- Kỹ năng nắm bắt vấn đề và giải quyết vấn đề (trong quá trình đàm phán)
- Khả năng ra quyết định, chốt Hợp đồng nhanh.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển