Sales & Partnership Manager

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

 1. Mô tả công việc:
 • Xây dựng và quản lý chiến lược phát triển đối tác.
 • Xác định các đối tác liên kết tiềm năng và quản lý hiệu quả mối quan hệ hợp tác với các đối tác hiện tại.
 • Đảm bảo thực hiện chiến dịch theo đúng cam kết đặt ra.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các chương trình đối tác; tiếp nhận phản hồi của khách hàng.
 • Theo dõi đánh giá hiệu quả truyền thông & kinh doanh cho các chương trình hợp tác, thực hiện báo cáo cho các chương trình để đưa ra những đề xuất tối ưu.
 • Quản lý & thực hiện các đơn đặt tour, bán voucher.
 • Quản lý nhóm gồm 2 thành viên để thực hiện các chiến lược hợp tác và quản lý các công việc hàng ngày.
 • Tham gia các dự án Marketing của Công ty.

 

 1. Yêu cầu công việc:
 • Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong vai trò quan hệ đối tác.
 • Kỹ năng đàm phán và giao tiếp kinh doanh.
 • Khả năng học hỏi và tư duy phản biện.
 • Kỹ năng quản lý thời gian và đa tác vụ.
 • Kỹ năng quản lý nhóm và quản lý quan hệ đối tác.
 • Chú trọng chi tiết và kết quả.

 

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển