Tuyển Dụng Nhân Viên Nhà Hàng

GOGI HOUSE Toàn thời gian

Mô tả công việc

Order món ăn cho khách hàng

Mang món ăn cho khách hàng đã order

Thực hiện công việc được Quản Lý giao.

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển