Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Phối hợp trưởng bộ phận xây dựng các chỉ tiêu KPIs, tiêu chí đánh giá cho các phòng ban, bộ phận & CBNV.
• Hỗ trợ theo dõi quá trình thực hiện các chỉ tiêu KPIs của các Phòng ban, Bộ phận.
• Thực hiện Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả hoàn thành KPIs theo tháng/Qúy/Năm, thực hiện khảo sát lấy ý kiến các bộ phận phòng ban, CBNV về hệ KPIs & các chính sách đi kèm để kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị, tư vấn với BOD
• Phân tích năng suất lao động từng cá nhân, khu vực, đưa ra những cảnh báo kịp thời, những phương án nhân sự để thúc đẩy năng suất
• Nắm rõ chiến lược, kế hoạch kinh doanh, Phối hợp xây dựng các chính sách cho từng bộ phận phù hợp với từng thời điểm.
• Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng các chính sách thưởng KPIs tháng/quý/năm phù hợp với từng thời điểm, đảm bảo kích thích đạt được mục tiêu kinh doanh trong kỳ;

2. NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Nhiệm vụ 1: Xây dựng và Vận hành hệ thống/chương trình quản lý KPIs/Hiệu quả công việc đối với đội ngũ:
• Xây dựng quy định/chính sách KPIs/Hiệu quả công việc hàng tháng/quý/năm áp dụng cho toàn nhân viên trong công ty nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh
• Lập báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KPIs/Hiệu quả công việc của toàn bộ nhân viên
• Xây dựng, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình thi đua dành cho toàn nhân viên, đặc biệt nhân sự thuộc khối Kinh doanh, trên toàn hệ thống
• Truyền thông bộ chỉ tiêu KPIs đến toàn đội ngũ thông qua công tác tương tác phản hồi kết quả KPIs
• Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng hệ thống quản lý kết quả công việc, quản lý hiệu suất của toàn bộ nhân viên công ty

Nhiệm vụ 2. Kiểm soát, đánh giá chất lượng kết quả thực hiện KPIs của toàn đội ngũ:
• Thực hiện kiểm soát các báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong công ty
• Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, quy trình làm việc, giảm thiểu các gian lận trong việc ghi nhận kết quả KPIs của nhân viên toàn công ty
• Đề xuất điều chỉnh cơ chế đánh giá, ghi nhận kết quả KPIs đối với toàn nhân viên trong công ty nhằm đảm bảo hiệu quả và theo chiến lược kinh doanh của công ty trong từng thời điểm
• Tham gia xây dựng và điều chỉnh cơ chế lương thưởng dành cho toàn nhân viên trong công ty

Nhiệm vụ 3. Quản lý kết quả chi trả lương hiệu suất:
• Thực hiện kiểm soát chi lương hiệu suất cho toàn đội ngũ
• Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tính phù hợp của kết quả chi lương hiệu suất với kết quả kinh doanh của bộ phận, phòng ban, khối

Nhiệm vụ 4. Các công việc khác:
• Tham gia xây dựng các chính sách, quy trình liên quan: Chính sách lương, thưởng, quy trình trả thưởng…
• Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo và triển khai thực hiện các báo cáo nội bộ, bên ngoài liên quan đến hoạt động của phòng.
• Các công việc khác về nhân sự theo yêu cầu của Trưởng phòng.

3. Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kiểm toán, nhân sự hoặc các ngành liên quan;
• Am hiểu kiến thức về quản lý hiệu suất, các phương pháp quản lý hiệu suất và đánh giá kết quả công việc của nhân viên
• Kiến thức về hệ thống KPI và đánh giá hiệu quả làm việc theo KPI, OKR, xây dựng hệ thống chức danh và mô tả công việc đối với các chức danh.
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong đó 02 năm về quản lý hiệu suất
• Kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ liệu (Excel ở mức thành thạo, Power Query, Power pivot ở mức cơ bản). Biết/đã từng làm việc với Bussines Intelligence (BI), Power BI hoặc các phần mềm quản trị hiệu suất là một lợi thế.
• Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học; tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin; tư duy hệ thống, logic.
• Có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề về con người. Năng động, sáng tạo nhiệt tình trong công việc, thông minh, nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao
• Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển